FAQ

Algemene vragen

Voor de duidelijkheid onderstaand beknopt wat belangrijk is voor aanvraag NIE nummer:

  • Op Power of Attorney moet stempel en handtekening van de notaris staan.
  • Op kopie paspoort moet een stempel en handtekening van de notaris staan.
  • Toevoegen van Apostille is belangrijk.
  • Toevoegen van recente foto welke afwijkt van paspoort foto. Deze recente foto graag op pasfoto formaat.
  • Bij voorkeur post opsturen per DHL-expres.
  • Wij vragen een onderhands stuk volmacht. Dus geen notariële akte.

Een NIE-nummer is een identificatienummer voor belastingdoeleinden in Spanje. Voorafgaand aan de aankoop van een woning, de verkoop van een woning, het aanvragen van een hypotheek, het starten van een bedrijf of werken in Spanje, is het wettelijk verplicht dat ieder individu een NIE-nummer heeft. Het aanvraagproces is omslachtig en tijdrovend, en zonder het gebruik van een dienst zoals de onze, zouden er normaal gesproken twee reizen naar Spanje voor nodig zijn, en meer dan 10 uur wachten in de wachtrijen, om nog maar niet te spreken over het invullen van de complexe aanvraagformulieren.

Het eigenlijke NIE-nummer, wanneer het wordt uitgegeven bij een politiebureau in Spanje, wordt afgedrukt op een stuk papier, en dit vel papier wordt vaak gebruikt als een vorm van identiteitsbewijs. Als u eenmaal een NIE-nummer heeft gekregen, is het levenslang van u.

Het Spaanse NIE-nummer is een A4-document met persoonlijke gegevens en een stempel van de immigratiedienst. Het controlenummer voor Spanje is geen identiteitsdocument, maar komt altijd naast de identificatie.

Ja, dat is waar. De Spaanse wet zegt heel duidelijk dat de persoon de documenten persoonlijk moet aanvragen. De Spaanse wet stelt echter ook duidelijk dat een gelegaliseerde, Spaanse volmacht het mogelijk maakt dat een persoon zich voor alle juridische redenen in Spanje door een ander persoon kan laten vertegenwoordigen (zolang het als zodanig wordt aangegeven in de volmacht). Door deze combinatie kunnen wij dus namens u een NIE-nummer aanvragen zonder dat u in Spanje hoeft te zijn.

In een vertaling van de website van het Ministerio del Interior wordt in de 3e alinea, 2e punt, duidelijk aangegeven wie een NIE-nummer mag aanvragen:

– Diegene (aanvragen) die in Spanje worden ingediend door de door de aanvrager aangewezen vertegenwoordiger met het bewijs dat de aanvrager zich niet in Spanje bevindt.

U moet er ook rekening mee houden dat, ongeacht de duidelijke wetten, veel lokale afdelingen van de nationale politie in heel Spanje ervoor kiezen om dit niet toe te staan, wat de reden is waarom sommige advocaten niet in staat zijn om namens u op te treden.

Moet ik foto’s sturen voor mijn NIE-nummerkaart?
Het NIE-nummer is eigenlijk geen kaart. Het is eerder een vel A4-papier met uw gegevens (zoals aangegeven op uw paspoort) en een officiële stempel van de Nationale Politie van Spanje. Dit originele document is een uiterst belangrijk identificatiemiddel in Spanje, ook al bevat het geen foto. Uw paspoort en/of uiteindelijk uw verblijfskaart gebruikt in combinatie met uw NIE-nummer is over het algemeen voldoende voor de meeste zaken die te maken hebben met de overheid & belastingen in Spanje (zoals het kopen van een woning in Spanje, het betalen van belastingen, het verkopen van een woning in Spanje, etc.).

In dit zeer zeldzame geval zouden we gewoon opnieuw een duplicaat aanvragen met dezelfde volmacht en paspoortkopie.

Persoonlijk aanvragen

Natuurlijk kan iedereen die legaal naar Spanje kan komen, zijn eigen NIE-nummer aanvragen. Om dit te doen, moet iemand zich melden bij het Nationale Politiebureau van de welke waar ze woonachtig zijn. Helaas is er, in tegenstelling tot landen als Engeland en Ierland, heel weinig standaardisatie voor hoe het fysieke proces van de aanvraag precies werkt, dit kan per politiebureau verschillen. Dus als u ervoor kiest om persoonlijk een aanvraag in te dienen, zorg er dan voor dat u van tevoren te weten komt wat de vereisten zijn om een NIE-nummer aan te vragen bij uw lokale politiebureau. Zo voorkomt u dat u meerdere tochtjes nodig hebt om uw aanvraag te laten indienen, met de bijbehorende lange wachtrijen.

De onderstaande verdeling is een schatting van de kosten die u persoonlijk in Spanje moet maken voor de aanvraag.

– Vliegtuigtickets (vlucht om NIE AAN Te VRAGEN): 60 – 300 € per persoon.
– Vliegtuigtickets (vlucht om de NIE OP TE HALEN): 60 – 300 € per persoon
– Vervoer van en naar de luchthaven – 40 – 120 €
– Hotelkamer – 50 – 200 € per tweepersoonskamer per dag (2 dagen verplicht)

Een persoonlijke aanvraag kan tussen de 300 € en 1.000 € kosten, om nog maar te zwijgen van de tijd die u verspilt aan reizen en in de rij staan!

Ja, dit is helemaal waar. Het belangrijkste voordeel van het gebruik van onze dienst in tegenstelling tot het aanvragen via een Spaans consulaat is snelheid. De gemiddelde tijd die een individu nodig heeft om zijn NIE-nummer te verkrijgen via een aanvraag via een Spaans consulaat is 115 werkdagen. Dit verschilt per land, we raden mensen aan om eerst contact op te nemen met hun dichtstbijzijnde Spaanse consulaat en te informeren naar hun verwerkingstijd.

Onze wereldwijde service

Het invullen van het formulier duurt minder dan 3 minuten. Na ontvangst van uw documenten sturen wij u binnen 15 werkdagen uw Spaanse identiteitsbewijs terug (afhankelijk van de drukte op de politiebureaus). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend). Een gescande kopie in hoge resolutie wordt beschikbaar gesteld zodra wij uw NIE-nummer terug hebben ontvangen van de autoriteiten.

Onze standaard tarieven staan vermeld op de Prijslijst. Houd er rekening mee dat u ons een notariële en gelegaliseerde volmacht moet geven (wij zorgen voor het template).

Let op: Voor de behandeling van uw aanvraag is een volmacht nodig. Notaris- en legalisatietarieven zijn niet inbegrepen in de genoemde tarieven en zullen van land tot land verschillen.

Volmacht

Een volmacht is een document waarin een persoon een bevoegdheid doorgeeft aan een derde persoon. In de speciale volmacht om het NIE-nummer in Spanje aan te vragen geven ze alleen volmacht om het NIE-nummer in Spanje aan te vragen.

De kosten voor een volmacht verschillen van land tot land. Gemiddeld wordt er voor Europese landen 50 euro aan notariskosten in rekening gebracht.

De “Apostille” is nodig wanneer u van plan bent om documenten van een land buiten Spanje binnen Spanje te gebruiken. Spanje is namelijk lid van het Verdrag van Den Haag, waarin een nieuwe, gestandaardiseerde vorm van legalisatie is vastgelegd.

Op 5 oktober 1961 zijn verschillende landen toegetreden om deze vereenvoudigde methode van legalisatie van documenten te creëren door middel van het Verdrag van Den Haag Afschaffing van de eis van legalisatie voor buitenlandse openbare documenten.

De apostille is een gestandaardiseerde verklaring in de vorm van een stempel, die een lange omslachtige legalisatieprocedure vervangt. Een apostille kan alleen gebruikt worden voor vertalingen die bestemd zijn voor landen die het Apostilleverdrag ondertekend hebben.

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/apostille-legalisatie